Main Page

From DiVersions
Revision as of 17:46, 1 July 2020 by FS (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

DiVersions

DiVersions experiments with online collections of cultural institutions as sites for decolonial and intersectional practice. Inspired by the way versioning functions in networked software tools, seven media installations and this publication explore how online collections can accommodate radically different, and sometimes opposing perspectives.


With contributions from: Rahel Aima, Anaïs Berck, Z. Blace, Cristina Cochior, Sarah Kaerts, Phil Langley, Marie Lécrivain, Nicolas Malevé, Élodie Mugrefya, Zoumana Meïté, Mia Melvær, Martino Morandi, Michael Murtaugh, Colm o'Neill, Kris Rutten, Amir Sarabadani, Femke Snelting, Saskia Willaert.


DiVersions is initiated by Constant and developed in partnership with: UGent - Department of Educational Studies, Werkplaats immaterieel erfgoed, meemoo - Vlaams Instituut voor het Archief - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed, RoSa - Kenniscentrum voor gender en feminisme.

DiVersions

DiVersions expérimente avec les collections en ligne d'institutions culturelles comme sites de pratiques décoloniales et intersectionnelles. Inspiré par la manière dont le versioning fonctionne dans les outils logiciels en réseau, sept installations médiatiques et cette publication explorent comment les collections en ligne peuvent s'adapter à des perspectives radicalement différentes, et parfois opposées.

Avec la participation de : Rahel Aima, Anaïs Berck, Z. Blace, Cristina Cochior, Sarah Kaerts, Phil Langley, Marie Lécrivain, Nicolas Malevé, Elodie Mugrefya, Zoumana Meïté, Mia Melvær, Martino Morandi, Michael Murtaugh, Colm o'Neill, Kris Rutten, Amir Sarabadani, Femke Snelting, Saskia Willaert.

DiVersions est une initiative de Constant et développée en partenariat avec : UGent - Department of Educational Studies, Werkplaats immaterieel erfgoed, meemoo - Vlaams Instituut voor het Archief - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed, RoSa - Kenniscentrum voor gender en feminisme.

DiVersies

DiVersies experimenteert met online collecties van culturele instellingen als plek voor dekoloniale en intersectionele praktijken. Geïnspireerd door de manier waarop versioning in genetwerkte software wordt toegepast, onderzoeken zeven media-installaties en deze publicatie hoe online collecties radicaal verschillende, en soms tegengestelde perspectieven kunnen verwelkomen.

Met bijdragen van: Rahel Aima, Anaïs Berck, Z. Blace, Cristina Cochior, Sarah Kaerts, Phil Langley, Marie Lécrivain, Nicolas Malevé, Elodie Mugrefya, Zoumana Meïté, Mia Melvær, Martino Morandi, Michael Murtaugh, Colm o'Neill, Kris Rutten, Amir Sarabadani, Femke Snelting, Saskia Willaert.

DiVersies is een initatief van Constant en wordt ontwikkeld in samenwerking met: UGent - Department of Educational Studies, Werkplaats immaterieel erfgoed, meemoo - Vlaams Instituut voor het Archief - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed, RoSa - Kenniscentrum voor gender en feminisme.