Wikified Colonial Botany

From DiVersions
Revision as of 12:47, 15 April 2019 by Elo (talk | contribs) (Created page with "'''Objects made to speak''' ''Collecties: WikiMedia + immaterieelerfgoed.be'' Hoe maak je plek voor materieel en immaterieel erfgoed waar we nog geen weet van hebben? Omissi...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Objects made to speak

Collecties: WikiMedia + immaterieelerfgoed.be

Hoe maak je plek voor materieel en immaterieel erfgoed waar we nog geen weet van hebben? OmissiONfuzz stelt voor om symbolische en potentieel nuttige lege items in de database op te nemen, geïndexeerd en genummerd als ieder ander object, maar zonder vaste en representatieve inhoud. Ze dienen als symbolische markers van de leegtes in een collectie en leggen verbanden tussen de kwantiteit en kwaliteit van datgene wat ontbreekt. Deze plaatshouders kunnen worden gebruikt voor de imaginaire toevoeging van schetsmatige, onzekere en hypothetische informatie.